webmaster

Etkin Yarım Yaşam Süresi Hesaplayıcısı

Bu hesap makinesi, fizik ve biyolojik yarı ömrü temel alan radyoaktif etkin yarılanma ömrünü hesaplamaya yardımcı olur.

Radyoaktif Etkin Yarım Ömür Süresi Hesaplama

Fizik yarı ömrü (rhl) =
Biyolojik yarı ömür (bhl) =
 
 
Etkin yarılanma ömrü (m) =
Formül: m = (rhl x bhl) / (rhl + bhl) Burada, m = Etkili yarılanma ömrü rhl = Fizik yarı ömrü bhl = Biyolojik yarılanma ömrü2022 Webmaster cumaliyakar